Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2015

motherofdragons
9889 c6a6
Reposted frombeyooonce beyooonce

May 08 2015

motherofdragons
2776 a5d9
Reposted fromszarykamien szarykamien viadrugs drugs
motherofdragons
6151 0356
Reposted fromoopsiak oopsiak vialegilimencja legilimencja

May 07 2015

0852 e446 500

amordazados:

Early morning in Istanbul* by tarikjesenkovic

9865 ddd1

annabellioncourt:

muirin007:

annabellioncourt:

That’s the face of a little shit that knows exactly what he did to deserve this threat.

image

OH MY GOD.

Reposted fromPiescream Piescream vialucanus lucanus
4908 1062
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatbtf tbtf
8798 e1d7 500

tremendousandsonorouswords:

Karl Brjullov, The Last Day of Pompeii (detail), 1830-1833

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viatbtf tbtf

May 04 2015

motherofdragons
0742 74f3 500
Reposted fromseverine severine viaimmunosupresant immunosupresant
motherofdragons
9094 9667
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaOhJohnny OhJohnny

April 26 2015

motherofdragons

April 14 2015

9403 41b1
It’s showtime, folks.
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viadzony dzony
6720 d241 500

Portrait of María Hahn (the painter’s wife), detail; by Raimundo de Madrazo y Garreta.

motherofdragons
8975 65ee

sizvideos:

Playing dressup with water cups

Video

April 08 2015

6737 f7a1 500
Reposted fromicarus-bot icarus-bot
motherofdragons
Keep in mind | inekristine - na we heart it... | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaAmericanlover Americanlover

April 06 2015

motherofdragons
9702 52b0
Reposted frommelodyphantom melodyphantom
motherofdragons
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viazmora zmora
motherofdragons
3466 862d 500
Reposted fromirracjonalny irracjonalny viadzony dzony

April 04 2015

motherofdragons
Reposted fromEdgi Edgi viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl